Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Podstawowy Rachunek Płatniczy w ofercie Banku.

Podstawowy Rachunek Płatniczy w ofercie Banku.

Informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2018r. wprowadza się do oferty Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jako rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (KONTO PRZYJAZNE). Zasady otwierania i prowadzenia rachunku są zgodne z ustawą o usługach płatniczych.

Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden Bank w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej.

 

Więcej o PRP >>>