Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gorzycach.

Odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gorzycach.

Zebranie Przedstawicieli Banku

Dnia 28 marca 2012r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gorzycach na którym przyjęto następujące uchwały

Uchwała Nr: Dotycząca :
1 Uchwalenie regulaminu obrad.
2 Przyjęcia porządku obrad
3 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2011r.
4 Zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011r.”
5 Udzielenia absolutorium za 2011r. Panu Mirosławowi Grabiec – Prezesowi Zarządu
6 Udzielenia absolutorium za 2011r. Pani Karinie Bugla – Wiceprezesowi Zarządu
7 Udzielenia absolutorium za 2011r. Pani Bernadecie Krajewskiej – Członkowi Zarządu
8 Udzielenia absolutorium za okres maj-grudzień 2011r. Panu Dominikowi Mucha – Członkowi Zarządu.
9 Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2011r.”
10 Podziału nadwyżki bilansowej za 2011r.
11 Uchwalenie „Kierunków działalności gospodarczo-finansowej Banku w 2012r.”


Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie
www.bankbps.com.pl