Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów.

Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów.

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku z dnia 6 maja 2022r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt %, tj. do poziomu 5,25% w stosunku rocznym, a także pozostałych stóp procentowych NBP.

 

I. KREDYTY

1. Od dnia 06.05.2022r. oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega podwyższeniu o 0,75 pkt %, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS Gorzyce ulegnie podwyższeniu o 0,70 pkt % od dnia 06.06.2022r.

 

II. DEPOZYTY
1. Od dnia 06.05.2022r. oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega podwyższeniu z 3,96% do 4,62% w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty), lokat terminowych dla firm i rolników oraz depozytów terminowych budżetów gmin o zmiennym oprocentowaniu ulegnie podwyższeniu od dnia 06.06.2022r.

3. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych a’vista (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu ulegnie podwyższeniu o 1 pkt % w okresie od  16 maja 2022r. do 15 września 2022r., w ramach promocji „Plus 1 procent”.

                                                                      

                                                                                         Zarząd Banku