Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku z dnia 7 kwietnia 2022r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1 pkt %, tj. do poziomu 4,50% w stosunku rocznym, a także pozostałych stóp procentowych NBP.
 

I. KREDYTY

1. Od dnia 07.04.2022r. oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega podwyższeniu o 1 pkt %, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS Gorzyce ulegnie podwyższeniu o 0,80 pkt % od dnia 01.05.2022r.

 

II. DEPOZYTY
1. Od dnia 07.04.2022r. oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega podwyższeniu z 3,08% do 3,96% w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty) oraz lokat terminowych dla firm i rolników ulegnie podwyższeniu od dnia 01.05.2022r.

3. Oprocentowanie depozytów terminowych budżetów gmin o zmiennym oprocentowaniu oraz rachunków oszczędnościowych a’vista (książeczek oszczędnościowych) ulegnie podwyższeniu w terminie późniejszym.

                                                                      

                                                                                         Zarząd Banku