Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Komunikat dla posiadaczy ROR

Komunikat dla posiadaczy ROR

Bank Spółdzielczy w Gorzycach niniejszym informuje, że od dnia 1 marca 2016 r. obniża oprocentowanie środków na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych w BS Gorzyce z 0,1% do 0,01% w stosunku rocznym. Powodem powyższej decyzji Banku jest obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej w okresie sierpień 2014 r. – lipiec 2015 r. stopy referencyjnej o łącznie 1% oraz spadek wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Prezesa GUS (narastająco rok do roku) do poziomu minus 0,7% (deflacja) w lipcu 2015 r.

Zarząd Banku