Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku z dnia 7 września 2023r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt %, tj. do poziomu 6,00% w stosunku rocznym, a także pozostałych stóp procentowych NBP.

 
 

I. KREDYTY

1. Od dnia 07.09.2023r. oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega obniżeniu o 0,75 pkt %, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS Gorzyce ulegnie obniżeniu o 0,75 pkt % od dnia 01.10.2023r.

 

II. DEPOZYTY

1. Oprocentowanie terminowej lokaty oszczędnościowej „EUROPA” o zmiennym oprocentowaniu, od dnia 07.09.2023r. ulega obniżeniu do wysokości 5,52% w stosunku rocznym, zgodnie z zawartymi umowami.

2.Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty) ulegnie obniżeniu od dnia 01.10.2023r.

3. Oprocentowanie lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu dla firm i rolników oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ulegnie obniżeniu od dnia 01.10.2023r.

    Zarząd Banku