Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Komunikat-zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Komunikat-zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku od dnia 7 października 2021r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt %, tj. do poziomu 0,50% a także pozostałych stóp procentowych NBP.

 

I. KREDYTY
1. Oprocentowanie kredytów gotówkowych o stałej stopie procentowej udzielonych do dnia 28.05.2020r. włącznie, ulega podwyższeniu do 8% w stosunku rocznym (odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 par. 21 K.C.), jeżeli oprocentowanie umowne przekracza odsetki maksymalne tj. 8% w stosunku rocznym.

2. Przywraca się oprocentowanie umowne kredytów gotówkowych o stałej stopie procentowej udzielonych do dnia 28.05.2020r. włącznie, których oprocentowanie mieści się w przedziale oprocentowania od 7,2% do 8% w stosunku rocznym włącznie (odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 par. 21 K.C.).

3. Oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega podwyższeniu o 0,4 pkt %.

4. Oprocentowanie pozostałych rodzajów kredytów (nie wymienionych w pkt 1-3), w tym kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą – nie ulega zmianie.

 

II. DEPOZYTY
1. Oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega podwyższeniu z 0,088% do 0,44% w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie pozostałych produktów depozytowych o zmiennej stopie procentowej nie ulega zmianie.

 

III.

W terminie późniejszym Zarząd Banku dokona podwyższenia oprocentowania pozostałych produktów kredytowych i depozytowych o zmiennej stopie procentowej.

 

Zarząd Banku