Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Komunikat-zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Komunikat-zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku z dnia 9 lutego 2022r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt %, tj. do poziomu 2,75% a także pozostałych stóp procentowych NBP.

 

I. KREDYTY

1. Od dnia 09.02.2022r. oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega podwyższeniu o 0,50 pkt %, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS Gorzyce ulegnie podwyższeniu w terminie późniejszym.

 

II. DEPOZYTY
1. Od dnia 09.02.2022r. oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega podwyższeniu z 1,98% do 2,42% w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty) ulegnie podwyższeniu od dnia 01.03.2022r.

3. Oprocentowanie lokat terminowych oraz depozytów terminowych budżetów gmin o zmiennym oprocentowaniu ulegnie podwyższeniu w terminie późniejszym.

4. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych (książeczek) a’vista ulegnie podwyższeniu od dnia 01.03.2022r. i będzie wynosiło 1,20% w stosunku rocznym.

Zarząd Banku