Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku z dnia 9 marca 2022r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt %, tj. do poziomu 3,50%, a także pozostałych stóp procentowych NBP.
 

I. KREDYTY

1. Od dnia 09.03.2022r. oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega podwyższeniu o 0,75 pkt %, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS Gorzyce ulegnie podwyższeniu o 1,05 pkt % od dnia 01.04.2022r.

 

II. DEPOZYTY
1. Od dnia 09.03.2022r. oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega podwyższeniu z 2,42% do 3,08% w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty) ulegnie podwyższeniu od dnia 01.04.2022r.

3. Oprocentowanie lokat terminowych oraz depozytów terminowych budżetów gmin o zmiennym oprocentowaniu ulegnie podwyższeniu od dnia 01.04.2022r.

                                                                      

                                                                                         Zarząd Banku