Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku z dnia 9 czerwca 2022r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt %, tj. do poziomu 6,00% w stosunku rocznym, a także pozostałych stóp procentowych NBP.

 

I. KREDYTY

1. Od dnia 09.06.2022r. oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega podwyższeniu o 0,75 pkt %, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS Gorzyce ulegnie podwyższeniu o 0,50 pkt % od dnia 04.07.2022r.

II. DEPOZYTY
1. Od dnia 09.06.2022r. oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega podwyższeniu z 4,62% do 5,00% w stosunku rocznym, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Oprocentowanie lokat terminowych dla firm i rolników o zmiennym oprocentowaniu ulegnie podwyższeniu od dnia 04.07.2022r.

3. Oprocentowanie pozostałych produktów depozytowych o zmiennym oprocentowaniu ulegnie podwyższeniu od  dnia 21.07.2022r.

                                                                      

                                                                                         Zarząd Banku