Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Komunikat-zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Komunikat-zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Informujemy, iż decyzją Zarządu Banku od dnia 9 grudnia 2021r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt %, tj. do poziomu 1,75% a także pozostałych stóp procentowych NBP.

I. KREDYTY
1. Oprocentowanie kredytów gotówkowych („BS PROFIT”, „BS PLUS”, „BS SUPER”)  o stałej stopie procentowej udzielonych do dnia 17.03.2020r. włącznie, ulega podwyższeniu do 10% w stosunku rocznym (odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 par. 21 K.C.), a których oprocentowanie przekraczało odsetki maksymalne wynoszące 10% w stosunku rocznym na dzień 05.03.2015r.

2. Przywraca się oprocentowanie umowne kredytów gotówkowych („BS PROFIT”, „BS PLUS”, „BS SUPER”) oraz kredytów w rachunku ROR („BS ROR”) o stałej stopie procentowej udzielonych do dnia 17.03.2020r. włącznie, a których oprocentowanie mieści się w przedziale oprocentowania od 9,6% do 10% w stosunku rocznym włącznie (odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 par. 21 K.C.).

3. Oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega podwyższeniu o 0,5 pkt %, zgodnie z zawartymi umowami.

4. Oprocentowanie pozostałych rodzajów kredytów (nie wymienionych w pkt 1-3), w tym kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą – nie ulega zmianie.

II. DEPOZYTY
1. Oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega podwyższeniu z 1,1% do 1,54% w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie pozostałych produktów depozytowych o zmiennej stopie procentowej nie ulega zmianie.

III.

W terminie późniejszym Zarząd Banku dokona podwyższenia oprocentowania pozostałych produktów kredytowych i depozytowych o zmiennej stopie procentowej.

Zarząd Banku