Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / KOMUNIKAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH W BS GORZYCE

KOMUNIKAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH W BS GORZYCE

Szanowni Państwo !!!


Bank Spółdzielczy w Gorzycach niniejszym informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. wprowadza nową „Tabelę opłat i prowizji za czynności bankowe w BS Gorzyce”, która zastąpi dotychczasową „Tabelę opłat …………….” obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.
Nowa „Tabela opłat …….” nie spowoduje istotnego wzrostu kosztów obsługi rachunku po stronie Klienta, gdyż podstawowe opłaty i prowizje nie ulegają zmianie.
Powodem wprowadzenia nowej „Tabeli opłat……” jest aktualizacja świadczonych przez Bank produktów i usług oraz konieczność podwyższenia niektórych opłat i prowizji za czynności jednorazowe, co spowodowane jest wzrostem kosztów działania Banku na przestrzeni ostatnich 6 lat wynikających m.in. ze zmiany przepisów podatkowych, wzrostu składek na ZUS, wzrostu wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Prezesa GUS oraz zwiększenia dotychczasowych  i wprowadzenia nowych opłat związanych z działalnością Banku (BFG, KNF, NBP).

 

                                     Zarząd Banku

 

Tabela opłat i prowizji obowiązująca do 31.07.2015r.

Tabela opłat i prowizji obowiązująca od 1.08.2015r.