Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Komunikat

Komunikat

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z dnia 9 listopada, poz. 1823), która umożliwia konsumentowi (w przypadku wyczerpania procedury reklamacyjnej i nieuznania decyzji o rozwiązaniu reklamacji) polubowne rozwiązywanie sporów według jego wyboru przed Rzecznikiem Finansowym, Arbitrem Bankowym lub Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

 

W związku z powyższym uległy zmianie tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów w BS Gorzyce, tj. załącznik nr 1 do „Instrukcji rozpatrywania skarg i reklamacji klientów Banku Spółdzielczego w Gorzycach”.

 

Więcej informacji >>>