Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Od dnia 5 lipca 2013 r. nowy produkt oszczędnościowy rachunek internetowy „ORI ON” dla osób fizycznych.

Od dnia 5 lipca 2013 r. nowy produkt oszczędnościowy rachunek internetowy „ORI ON” dla osób fizycznych.

wykrzyknik

Z dniem 5 lipca 2013 r. do oferty Banku wprowadza się nowy produkt oszczędnościowy a’vista w złotych tj. oszczędnościowy rachunek internetowy „ORI ON” dla osób fizycznych.

Zasady prowadzenia  rachunków „ORI ON”:

1) warunkiem jego otwarcia rachunku ORION jest posiadanie rachunku ROR (typ „Super”) wraz z usługą KIRI-BS w BS Gorzyce,
2) rachunek „ORI ON” jest ściśle powiązany z rachunkiem ROR, dlatego też właściciel/e rachunku ROR są jednocześnie właścicielem/ami  rachunku „ORI ON”,
3) opłaty Bank pobiera zgodnie z „Tabelą opłat dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego „ORI ON” w BS Gorzyce”,
4) oprocentowanie zmienne równe 0,88 stopy referencyjnej NBP,
5) miesięczna kapitalizacja odsetek – w ostatnim dniu każdego miesiąca.

 

Więcej informacji w placówkach Banku.