Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / „Szybkie przelewy” w systemie SORBNET2

„Szybkie przelewy” w systemie SORBNET2

Od dnia 20 listopada 2013r. oferujemy posiadaczom rachunków rozliczeniowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych w BS Gorzyce realizację „szybkich przelewów” do innych banków w systemie SORBNET2 – realizacja w ciągu 30 minut – z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. w Warszawie można odnaleźć pod adresem: http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps

W systemie SORBNET2 mogą być realizowane przelewy krajowe w PLN niezależnie od kwoty zlecenia, z wyjątkiem przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Dyspozycję przelewów do realizacji w systemie SORBNET2 można składać w formie papierowej wyłącznie w Centrali Banku w Gorzycach przy ul.Kościelnej 21a – w każdy dzień roboczy w godz. 8.00-14.30 – i należy oznaczyć napisem „SORBNET2”.

  
Opłata dodatkowa* za realizację „szybkiego przelewu” wynosi 25zł.
*opłata dodatkowa w stosunku do opłat za przelewy w obrocie krajowym w PLN wynikających z zawartych umów rachunków bankowych oraz „Tabel opłat i prowizji…” obowiązujących w BS Gorzyce.