Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / KOMUNIKAT – Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

KOMUNIKAT – Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku od dnia 29 maja 2020r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt %, tj. do poziomu 0,10% a także pozostałych stóp procentowych NBP.

 

I. KREDYTY
1. Oprocentowanie kredytów w rachunku ROR – „BS ROR” ulega obniżeniu z 8% do 7,2% w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie kredytów gotówkowych „BS PROFIT” o stałej stopie procentowej przekraczającej 7,2% na dzień 29.05.2020r. ulega obniżeniu do 7,2% stosunku rocznym (odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 par. 21 K.C.). 
3. Oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega obinżeniu o 0,4 pkt %.

 

II. DEPOZYTY
1. Oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega obniżeniu z 0,44% do 0,088% w stasunku rocznym.
2. Od dnia 29.05.2020r. ulega też obniżeniu oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty).

 

III. W terminie późniejszym Zarząd Banku dokona obniżenia oprocentowania pozostałych produktów kredytowych i depozytowych o zmiennej stopie procentowej.

 

Zarząd Banku