Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Nowy regulamin rachunków bankowych w BS Gorzyce

Nowy regulamin rachunków bankowych w BS Gorzyce

W związku z wejściem w życie Ustawy o usługach płatniczych, Uchwałą nr 46/2012 Zarządu Banku z dnia 22.08.2012r. wprowadza się nowy „Regulamin rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach”, który obowiązuje od dnia 22 października 2012r.
Nowy Regulamin zastępuje dotychczasowy regulamin rachunków bankowych, który obowiązuje od dnia 1 listopada 2007r.

Nowy Regulamin nie wprowadza istotnych zmian w zasadach funkcjonowania i obsługi rachunków bankowych (rozliczeniowych, oszczędnościowych a’vista) w BS Gorzyce.

Regulamin RB obowiązujący od 22.10.2012r.  plik do pobrania