Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / KOMUNIKAT dla posiadaczy kart płatniczych

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart płatniczych

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zrzeszenia BPS S.A. od dnia 1 luty 2015r. w zasadach funkcjonowania i obsługi kart płatniczych zostają wprowadzone następujące zmiany:


I.
Ze względów bezpieczeństwa, od dnia 1 luty 2015r. zostaną wprowadzone – w ramach istniejących limitów bezgotówkowych – limity transakcji internetowych dla kart płatniczych.
W związku z powyższym, z dniem 1 luty 2015 r. zostaną wyzerowane dotychczasowe limity transakcji internetowych, których aktualne wysokości są równe dziennemu limitowi transakcji bezgotówkowych. Dlatego też, Klienci chcący dokonywać transakcji kartą płatniczą w Internecie powinni od dnia 1 luty 2015 r. ustalić indywidualnie wysokość limitu  dziennego dla transakcji internetowych, w sposób następujący:
1) dzwoniąc na Infolinię Banku Zrzeszającego BPS  nr tel. 801 321 456 lub 86 215 50 00,
2) osobiście zgłaszając się do dowolnej placówki Banku Spółdzielczego w Gorzycach, celem wypełnienia stosownego formularza.

Uwaga !!!  
Nieustalenie limitu dla transakcji internetowych skutkować będzie brakiem możliwości płacenia kartą za tego typu transakcje.


II.
Organizacja Visa wprowadza nowy sposób rozliczeń transakcji międzynarodowych (walutowych). Obecny sposób rozliczeń transakcji międzynarodowych z klientem, opiera się następującym schemacie:  transakcje dokonywane w walucie innej niż EURO przeliczane są przez organizację VISA na EURO po kursie własnym organizacji, powiększonym o 2% marży Banku BPS. Następnie z EURO, transakcje przeliczane są na PLN po kursie sprzedaży pieniądza z tabeli kursów walut publikowanej przez Bank BPS w dniu rozliczenia transakcji i księgowane w PLN na rachunku klienta.
Nowy sposób rozliczeń transakcji międzynarodowych, będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku (PLN), zostanie przeliczona przez VISA na PLN. Przy bezpośrednim przeliczeniu transakcji z waluty jej dokonania na PLN będzie doliczana marża własna w wysokości 6%.

Ponadto informujemy, iż w przypadku transakcji dokonywanych kartami organizacji MasterCard, sposób rozliczeń transakcji międzynarodowych nie ulega zmianie.