Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Komunikat

Komunikat

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

 

Bank Spółdzielczy w Gorzycach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015r., w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 05.06.2015r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

– numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,

– pełną nazwę/imię i nazwisko zleceniodawcy,

– pełną nazwę/imię i nazwisko odbiorcy,

– pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

 

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

– opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,

– odrzucenie przelewu,

– wstrzymanie przelewu.

 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

– danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,

– danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

 

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

 

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

 

Gorzyce, dnia 28 sierpnia 2017r.