Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gorzycach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Gorzycach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia. Zasady te będą stosowane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne.

Więcej >>>