Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

08.09.2022r. Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku z dnia 8 września 2022r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 pkt %, tj. do poziomu 6,75% w stosunku rocznym, a także pozostałych stóp procentowych NBP.

 

I. KREDYTY

1. Od dnia 08.09.2022r. oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega podwyższeniu o 0,25 pkt %, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS Gorzyce ulegnie podwyższeniu w terminie późniejszym.

 

II. DEPOZYTY
1.Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty) ulegnie podwyższeniu od dnia 16.09.2022r.

2. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych a'vista (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu ulegnie podwyższeniu od dnia 16.09.2022r.

3. Oprocentowanie lokat terminowych dla firm i rolników oraz depozytów terminowych budżetów gmin o zmiennym oprocentowaniu ulegnie podwyższeniu w terminie późniejszym.

                                                                      

                                                                                         Zarząd Banku