Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Artykuły

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego "REMONT"

Przykład kredytu mieszkaniowego "REMONT" bez zabezpieczenia hipotecznego.

 

  1. Całkowita kwota kredytu: 55.000,00
  2. Czas obowiązywania umowy: 120 miesięcy
  3. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi: 9,95% w stosunku rocznym
  4. Jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu: 1% od całkowitej kwoty kredytu
  5. RRSO-rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu: 10,72%
  6. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 83.154,04 zł
  7. Całkowity koszt kredytu wynosi: 28.154,04 zł na który składa się:
  • suma odsetek do zapłaty: 27.604,04 zł
  • jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu płatna w dniu uruchomienia kredytu: 550 zł

Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 120 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe z tym, że pierwsza rata kredytu jest ratą wyrównawczą).
Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 919,24 zł  


Bez konieczności zawarcia umowy dodatkowej.