Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Lokaty dla klientów indywidualnych

 

Oprocentowanie środków podane jest w stosunku rocznym.

 Gwarantem wkładów złożonych w Banku jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny  

pobieranie  BFG Arkusz Informacyjny dla Deponentów

pobieranie  Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


Obowiązuje od 1 grudnia 2022r.

 

Terminowa lokata oszczędnościowa "INTERNETOWA 8"

Oprocentowanie (stałe) wynosi 5,65w stosunku rocznym

 • na okres 8 miesięcy
 • minimalna kwota wpłaty - 5.000 zł.
 • lokata dostępna tylko dla użytkowników systemu EBO

 

 Więcej o lokacie internetowej w "Regulaminie terminowych lokat ....." >  >  >

 

Terminowa lokata oszczędnościowa "INTERNETOWA 11"

Oprocentowanie (stałe) wynosi 6,35w stosunku rocznym

 • na okres 11 miesięcy
 • minimalna kwota wpłaty - 5.000 zł.
 • lokata dostępna tylko dla użytkowników systemu EBO

 

Więcej o lokacie internetowej w "Regulaminie terminowych lokat ....." >  >  >

 

Terminowa lokata oszczędnościowa "INTERNETOWA 20"

Oprocentowanie (stałe) wynosi 7,00w stosunku rocznym

 • na okres 20 miesięcy
 • minimalna kwota wpłaty - 5.000 zł.
 • lokata dostępna tylko dla użytkowników systemu EBO

 

Więcej o lokacie internetowej w "Regulaminie terminowych lokat ....." >  >  >,

 

 

 

Terminowa lokata oszczędnościowa "EUROPA"

Oprocentowanie (zmienne) wynosi 6,21%* w stosunku rocznym

 

 • na okres 15 miesięcy
 • minimalna kwota wpłaty - 10.000 zł.
 • lokata dostępna w Placówkach Banku
 • do lokaty wydawana jest książeczka oszczędnościowa

 

 * oprocentowanie równe 0,92 stopy refernecyjnej NBP, nie więcej niż 8% w skali roku

 

 

 

     LOKATY NEGOCJOWANE

 Terminowe lokaty oszczędnościowe (oprocentowanie stałe):

 •  minimalna kwota wpłaty - 60.000 zł,
 •  terminy lokat: 12, 24 lub 36 miesięcy,
 •  oprocentowanie negocjowane indywidualnie, od 5% w stosunku rocznym.

 

 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 

strzalkaPrawa Rachunek oszczędnościowy A'vista

strzalkaPrawa Oszczędnościowy rachunek internetowy "ORI ON"

 


 

Terminowe lokaty oszczędnościowe *

WYCOFANE Z OFERTY

(w administrowaniu)

Oprocentowanie zmienne**
LOKATA 3-miesięczna   2,00 %
LOKATA 4-miesięczna   2,50%
LOKATA 6-miesięczna    3,50 % 
LOKATA BS-2000 6-miesięczna    3,50 % 
LOKATA 12-miesięczna   5,00 %
LOKATA 24-miesięczna   5,75 %
LOKATA 36-miesięczna   6,50 %
LOKATA SILVER 5-miesięczna   5,10 %
LOKATA GOLD 9-miesięczna   5,75 %
LOKATA PLATINUM 10-miesięczna   6,45 %

 * - lokaty (wkłady oszczędnościowe) o zmiennym oprocentowaniu przyjmowane przez BS Gorzyce do dnia 3 marca 2018r., dla których wydawane były książeczki oszczędnościowe

** - oprocentowanie obowiązuje od 29 października 2022r.

  

Internetowe lokaty oszczędnościowe

WYCOFANE Z OFERTY

Oprocentowanie stałe
LOKATA terminowa "Internetowa 7"   1,37 %
LOKATA terminowa "Internetowa 13"   2,73 %