Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Kredyty dla rolników indywidualnych

Obowiązuje od 16 grudnia 2022r.

Oprocentowanie kredytów jest oprocentowaniem stałym i podane jest w stosunku rocznym. Wprowadzone zmiany w oprocentowaniu nie dotyczą umów już zawartych z klientami Banku.

 

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie stałe

Kredyty obrotowe

do 60 miesięcy

od 8,30% do 10,40%

Kredyty inwestycyjne

do 180 miesięcy

od 8,30 % do 10,40%

Kredyt w rachunku bieżącym

do 36 miesięcy

od 7,90% do 9,30%


 

Od udzielenia kredytu BS pobiera prowizje w wysokości określonej w Tabeli  opłat i prowizji >>>

 

ODSETKI KARNE (podwyższone) > > >