Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Kredyty dla rolników indywidualnych

Obowiązuje od 1 sierpnia 2022r.

Oprocentowanie kredytów jest oprocentowaniem zmiennym i podane jest w stosunku rocznym. Wprowadzone zmiany w oprocentowaniu nie dotyczą umów już zawartych z klientami Banku.

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie zmienne

Kredyty obrotowe

do 60 miesięcy

od 7,90% do 9,90%

Kredyty inwestycyjne

do 240 miesięcy

od 7,90% do 9,90%

Kredyty "NAWOZOWE" rolnicze

do 12 miesięcy

9,60 %

Kredyty w rachunku bieżącym

do 36 miesięcy

od 8,20 % do 9,50%


Od udzielenia kredytu BS pobiera prowizje w wysokości określonej w Tabeli  opłat i prowizji >>>

ODSETKI KARNE (podwyższone) > > >