Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Kredyty dla rolników indywidualnych

Obowiązuje od 17 sierpnia 2020r.

Oprocentowanie kredytów jest oprocentowaniem zmiennym i podane jest w stosunku rocznym. Wprowadzone zmiany w oprocentowaniu nie dotyczą umów już zawartych z klientami Banku.

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie zmienne

Kredyty obrotowe

do 60 miesięcy

od 3,20% do 5,60%

Kredyty inwestycyjne

do 240 miesięcy

od 3,20% do 5,60%

Kredyty "NAWOZOWE" rolnicze

do 12 miesięcy

4,45 %

Kredyty w rachunku bieżącym

do 36 miesięcy

od 3,40 % do 4,80%


Od udzielenia kredytu BS pobiera prowizje w wysokości określonej w Tabeli  opłat i prowizji >>>

ODSETKI KARNE (podwyższone) > > >