Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Wnioski do pobrania


 
Adobe Reader - dokument PDF


Do otwarcia dokumentu z taką ikoną niezbędny jest program Adobe Reader. Darmową wersję Readera można pobrać klikając na link poniżej.


Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Karty Visa Business

 

Karta VISA Business Debetowa

 

Karta VISA Bussines Debetowa jest nowoczesnym produktem wysokiej jakości oferowanym firmom oraz rolnikom posiadajacym rachunek bieżący w BS Gorzyce. Karta VISA Bussines Debetowa jest szczególnie atrakcyjnym produktem ze względu na niską cenę i koszty jej użytkowania.
Karta jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz zagranicą.

 

UWAGA !!!
Karty VISA Business Debetowa wydane i wznawianie od listopada 2019r. posiadają funkcjonalność zbliżeniową.

 Regulamin karty Visa Business Debetowa (obowiązuje do dnia 30.06.2023r.)

Regulamin karty Visa Business Debetowa (obowiązuje od dnia 01.07.2023r.)

 

   Opłaty

 

Karta VISA Business EURO

 

Karta Visa Business Euro daje nieograniczony dostęp do środków na koncie walutowym w euro. To wygoda i bezpieczeństwo wydatków służbowych. Pracownicy mogą pokrywać z karty np. koszty transportu produktów rolnych itp.

W kraju i w strefie euro transakcje bezgotówkowe wykonywane są bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Kartą debetową Visa Business Euro można także płacić za zakupy w sklepach internetowych, a limity transakcyjne można ustalić samodzielnie.

 

 Opłaty

 


 

 

Maksymalne limity transakcji kartą płatniczą Visa Business:

1) dzienny limit wypłat gotówki wynosi 30 000PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 10 000 EUR dla kart rozliczanych w walucie EUR;

2) dzienny limit transakcji bezgotówkowych wynosi 50 000PLN dla kart rozliczanych w walucie PLN oraz 15 000 EUR dla kart rozliczanych w walucie EUR, w tym również dla transakcji internetowych;

3) limit kwotowy dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski wynosi 100 PLN;

4) limit jednorazowy wypłaty gotówki w ramach usługi Cash back do 1000 PLN z wyłączeniem karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej niż PLN.

 

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe):

- pojedyncza transakcja internetowa : 100 PLN

- suma transakcji internetowych : 400 PLN

 

 

 Cash back

Kredyty dla rolników indywidualnych

Obowiązuje od 16 grudnia 2022r.

Oprocentowanie kredytów jest oprocentowaniem stałym i podane jest w stosunku rocznym. Wprowadzone zmiany w oprocentowaniu nie dotyczą umów już zawartych z klientami Banku.

 

Rodzaj Termin spłaty Oprocentowanie stałe

Kredyty obrotowe

do 60 miesięcy

od 8,30% do 10,40%

Kredyty inwestycyjne

do 180 miesięcy

od 8,30 % do 10,40%

Kredyt w rachunku bieżącym

do 36 miesięcy

od 7,90% do 9,30%


 

Od udzielenia kredytu BS pobiera prowizje w wysokości określonej w Tabeli  opłat i prowizji >>>

 

ODSETKI KARNE (podwyższone) > > >

Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych

 

Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków bieżących - obowiązuje od dnia 1 września 2021r.

Typ rachunku STANDARD i STANDARD Plus

Oprocentowanie rachunku

(w stosunku rocznym)

0,01%

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna) Opcja Standard i Standard Plus

6 zł*/ od 12zł do 500zł**

Wpłata na rachunek

bez opłaty

Dyspozycja przelewu:

- w formie papierowej

- w systemie bankowości internetowej/mobilnej

 

3 zł

bez opłaty

Realizacja stałego zlecenia:

- w formie papierowej

- w systemie bankowości internetowej

 

3 zł

bez opłaty

Realizacja polecenia zapłaty

1 zł

Przyjęcie, odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub aktualizacja polecenia zapłaty lub stałego zlecenia

5 zł

Wydanie nowej karty płatniczej Visa Bussines Debetowa

60 zł


*opłata dla rachunków, których wysokość rocznych obrotów nie przekracza 100.000zł

**opłata ustalana  indywidualnie (w zależności od ilości i rodzaju operacji na rachunku) dla rachunków, któych wysokość rocznych obrotów przekracza 100.000zł


 

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe (obowiązująca od 01.09.2021r.)

 Regulamin rachunków bankowych pobieranie (obowiązujący od dnia 01.07.2021r.)

Lokaty dla rolników

Bank Spółdzielczy w Gorzycach przyjmuje depozyty od rolników na takich samych zasadach jak dla klientów indywidualnych, z tym że korzystanie z oferty depozytowej dostępnej w systemie bankowości elektronicznej EBO wymaga posiadania rachunku ROR typu Super.


Lokaty dla klientów indywidualnych >>>