Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Reprezentatywny przykład kredytu mieszkaniowego hipotecznego

Całkowita kwota kredytu: 220.000,00 zł  

  1. Czas obowiązywania umowy: 300 miesięcy
  2. Oprocentowanie kredytu zmienne: 9,45% w stosunku rocznym stanowiące sumę stawki referencyjnej NBP i Marży Banku,
  3. Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1% od całkowitej kwoty kredytu,
  4. RRSO-rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 10,66%,
  5. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 490.768,65
  6. Całkowity koszt kredytu wynosi: 270.768,65 na który składa się:
  • suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 260.899,65
  • prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 2.200
  • koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 319,00 zł (koszt wpisu hipoteki: 200zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19zł, koszt wykreślenia hipoteki 100zł)
  • koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczną w wysokości 294zł), łącznie 7.350zł za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 350.000zł*

        7. Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 300 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) z tym, że pierwsza rata kredytu jest ratą wyrównawczą.

Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 2.493,16 zł 


* Do wyliczenia składki przyjęto założenie ubezpieczenia oferowanego przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z której to oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie co spowoduje zmianę RRSO. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.

Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2022r.