Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - instytucja, która między innymi w razie zawieszenia działalności banku (decyzja KNF) wypłaca w terminie 7 dni roboczych środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.


Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej : http://www.bfg.pl/zasady-gwarantowania-depozytow


 

Do pobrania:

Informacja o ustawowym systemie gwarantowania depozytów (warunki i tryb gwarantowania środków przez Bankowy Fudusz Gwarancyjny) > > >


Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Gorzycach > > >