Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Rada Nadzorcza

Aktualny skład Rady Nadzorczej, której czteroletnia kadencja rozpoczęła się w dniu 14 czerwca 2022 r.:


 

Przewodniczący

Tomasz Janiczek

Zastępca Przewodniczącego

Gabriela Katryniok

Sekretarz

Krystyna Musioł

Członek

Wiesław Adamczyk

Członek

Bernadeta Krajewska

Członek

Alina Szymiczek

Członek

Janusz Zientek

 


 


Ad. art. 111a ust. 4
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gorzycach spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

 

Zarząd Banku informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gorzycach powołała ze swojego grona Komitet Audytu, w następującym składzie osobowym:

1. Alina Szymiczek - Przewodniczący,

2. Bernadeta Krajewska - Członek,

3. Wiesław Adamczyk - Członek.