Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Rada Nadzorcza

Aktualny skład Rady Nadzorczej, której czteroletnia kadencja rozpoczęła się w dniu 22 maja 2018 r.:


 

Przewodniczący

Tomasz Janiczek

Zastępca Przewodniczącego

Gabriela Katryniok

Sekretarz

Krystyna Musioł

Członek

Izabela Chudyga

Członek

Alina Szymiczek

Członek

Janusz Zientek

 


 


Ad. art. 111a ust. 4
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gorzycach spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gorzycach informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gorzycach powołała ze swojego grona Komitet Audytu, w następującym składzie:

1. Alina Szymiczek

2. Izabela Chudyga

3. Tomasz Janiczek