Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Zarząd Banku

Aktualnie Bankiem Spółdzielczym w Gorzycach kieruje Zarząd Banku w składzie:

 


Prezes Zarządu:

Mirosław Grabiec

Wiceprezes Zarządu:

Karina Bugla

Wiceprezes Zarządu:

Dominik Mucha

Wiceprezes Zarządu:

Marek Musioł

Członek Zarządu:

Sylwia Ochwat


 

Ad. art. 111a ust. 4
Wszyscy członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorzycach spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.