Zebranie Przedstawicieli

 

Zebranie Przedstawicieli  dnia 14 czerwca 2022r. > > >

 

Zebranie Przedstawicieli z dnia 22 czerwca 2021r. > > >

 

Zebranie Przedstawicieli z dnia 18 stycznia 2021r. > > >

 

 

 

                                                          BS-GORZYCE

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Niniejszym informujemy członków spółdzielni, iż zgodnie ze Statutem, w Banku działa 6 (sześć) Grup Członkowskich.

 

W załączeniu aktualna uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie > > > > >

 

Zebrania Grup Członkowskich w kwietniu 2022r. > > >