Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Obsługa dewizowa

Bank Spółdzielczy w Gorzycach przeprowadza rozliczenia dewizowe (w formie bezgotówkowej) za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, zgodnie z instrukcją "Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach" Zlecenia dewizowe mozna składać (w formie papierowej) w Centrali BS Gorzyce oraz PK Lubomia w godzinach pracy Banku (do godziny 15.00). Przelewy zagraniczne i przelewy krajowe w walucie obcej, można też składać w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank onLine.
 
Dane które należy podać przy przelewach dewizowych uzupełnione o właściwy numer rachunku bankowego klienta:
1) Nr rachunku: PL _ _ 8469 0009 _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
2) S.W.I.F.T CODE: POLUPLPR
3) Dane właściciela rachunku: imię i nazwisko oraz adres

Z tytułu rozliczeń dewizowych obowiązują opłaty i prowizje naliczane zgodnie z zamieszczonym poniżej Rozdziałem III tabel opłat i prowizji w BS Gorzyce.
Więcej informacji uzyskasz w placówkach BS Gorzyce.

 

 

OBSŁUGA GOTÓWKOWA (KOMUNIKAT > > >)

 


I. Rachunki rozliczeniowe (bieżące, pomocnicze) dla firm i rolników w walutach obcych > > >

 

II. Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe dla osób fizycznych w Euro i Dolarze Amerykańskim> > >

 

KURSY WALUT  (aktualna tabela kursów walut Banku BPS S.A. stosowana przez BS Gorzyce) > > >

KOMUNIKAT > > >

 

 E-KANTOR WALUTOWY (usługa Multidealing-DealingBPS w systemie EBO dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) > > >

 

 

Tabela opłat i prowizji dla posiadaczy rachunków w walutach obcych (tekst jednolity - obowiązuje od dnia 01.08.2022r.) > > > >

 

 

Bank Spółdzielczy w Gorzycach przeprowadza rozliczenia dewizowe za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie

 

grupaBPS