Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Rachunki bieżące i pomocnicze dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunki bieżące to najczęściej wykorzystywany instrument bankowy przez osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą.

 

 Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków bieżących - obowiązuje od dnia 1 września 2021r.

Operacja/Typ konta

STANDARD i STANDARD PLUS

(wyciąg z rachunku w formie papierowej)

STANDARD PLUS

(wyciąg z rachunku w bankowości internetowej lub email)

EXTRA

Oprocentowanie rachunku w stosunku rocznym

0,01 % 0,01 % 0,01 %

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

25 zł* 17 zł* 50,00 zł*

Wpłata na rachunek

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Wypłata z rachunku (dyspozycja ustna)

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Dyspozycja przelewu

bez opłaty bez opłaty bez opłaty

Dyspozycja natychmiastowego przelewu Express ELIXIR:

- w formie papierowej

- w systemie bankowości internetowej/mobilnej

 

 

13 zł

10 zł

 

 

13 zł

10 zł

 

 

13 zł

10 zł

Realizacja stałego zlecenia:

- w formie papierowej

- w systemie bankowości internetowej

 

3 zł

---------

 

3 zł

bez opłaty

 

3 zł

bez opłaty

Realizacja polecenia zapłaty

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

Przyjecie, odwołanie lub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia lub polecnia zapłaty

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Wydanie nowej karty VISA Business Debetowa

60 zł 60 zł 60 zł

* plus prowizja od obrotu strony Wn wg umowy

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe  (obowiązująca od dnia 01.09.2021r.)

Regulamin rachunków bankowychpobieranie (obowiązujący od dnia 1.07.2021r.)

 

KOMUNIKAT - Oprocentownie zysków z rachunków > > >

 

KOMUNIKAT -  Ujemne oprocentowanie stawek bazowych  > > >