Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Tabela opłat i prowizji za pojedyncze transakcje płatnicze

 

Obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2020r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA POJEDYNCZE TRANSAKCJE PŁATNICZE

NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU

1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gminy Lubomia i jej jednostek organizacyjnych, GOKSiR Lubomia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomi

bez opłaty

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gminy Gorzyce i jej jednostek organizacyjnych za wyjątkiem wpłat inkasentów w/w podmiotów

2 zł

3.

Wpłaty do Krajowej Administracji Skarbowej

(podatki, akcyza, cło, inne wpłaty)

10 zł

4.

Pozostałe wpłaty na rachunki bankowe w innych bankach:

 

 

a) do 1.000 zł,

 5 zł
  b) powyżej 1.000 zł.

0,5% od kwoty wpłaty,

nie więcej niż 250zł

5.

Przeliczanie i zamiana banknotów (bilonu) na banknoty (bilon) o innych nominałach (od 20szt.):


 

a) dla klientów posiadających rachunki rozliczeniowe i ROR w BS Gorzyce

0,5% od kwoty wpłaty,

nie mniej niż 10zł

 

b) dla pozostałych klientów

1% od kwoty wpłaty,

nie mniej niż 20zł