Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Tabela opłat i prowizji za pojedyncze transakcje płatnicze

 

Obowiązuje od dnia 1 maja 2020r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA POJEDYNCZE TRANSAKCJE PŁATNICZE

NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKU

1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gminy Lubomia i jej jednostek organizacyjnych, GOKSiR Lubomia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomi

bez opłaty

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Gminy Gorzyce i jej jednostek organizacyjnych za wyjątkiem wpłat inkasentów w/w podmiotów

2 zł

3.

Wpłaty do Krajowej Administracji Skarbowej

(podatki, akcyza, cło, inne wpłaty)

10 zł

4. Pozostałe wpłaty na rachunki bankowe:  

a)

prowadzone przez BS Gorzyce od osób trzecich,

2 zł

b)

prowadzone w innych bankach;

 

 

- do 1.000 zł,

 5 zł
  - powyżej 1.000 zł.

0,5% od kwoty wpłaty,

nie więcej niż 250 zł

5.

Przeliczanie i zamiana banknotów (bilonu) na banknoty (bilon) o innych nominałach (od 20szt.):


 

a) dla klientów posiadających rachunki rozliczeniowe i ROR w BS Gorzyce

0,5% od kwoty wpłaty,

nie mniej niż 10 zł

 

b) dla pozostałych klientów

1% od kwoty wpłaty,

nie mniej niż 20 zł