Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Szybkie przelewy (SORBNET2)

BS Gorzyce oferuje posiadaczom rachunków rozliczeniowych oraz oszczędnościowo-rozliczeniowych w BS Gorzyce realizację "szybkich przelewów" w systemie SORBNET2. Dyspozycje przelewów można składać w formie papierowej lub elektronicznej (system EBO) za dodatkową opłatą* w wysokości 25 zł. - niezależnie od kwoty przelewu.

Poprzez system SORBNET2 Bank zrealizuje w ciągu 30 minut zlecenia płatnicze (w dowolnej kwocie) kierowane do innych banków, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. można odnaleźć pod adresem: http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps

W systemie SORBNET2 mogą być realizowane przelewy krajowe w PLN niezależnie od kwoty zlecenia, z wyjątkiem przelewów do ZUS i Krajowej Administracji  Skarbowej.

Dyspozycje przelewów do realizacji w systemie SORBNET2 można składać w każdy dzień roboczy w godz. 8.00-14.30, z tym, że dyspozycje w formie papierowej można składać wyłącznie w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kopernika 18a i należny oznaczyć je napisem "SORBNET2".

 

Zarząd Banku               
 
 
*opłata dodatkowa w stosunku do opłaty za przelew w obrocie krajowym w PLN wynikająca z zawartej umowy rachunku bankowego.