Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Wnioski Programu Dobry Start (300+)

Już od 1 lipca 2020 r. wnioski Programu Dobry Start (300+) będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank onLine.

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 1 lipca br. w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank onLine można będzie składać wnioski w Programie Dobry Start (300+)  na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki".

Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+”  trwa do maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank onLine od 1 lutego 2021 r.

Rozwiązania dla Kredytobiorców

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania powalające m.in. na: odroczeniu rat kredytu lub przedłużeniu okresu kredytowania.
We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jaki to ma wpływ na konieczność zawieszenia spłaty rat.

W przypadku osób fizycznych uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat z powodu: utraty pracy albo opóźnień w wypłacie wynagrodzenia,

W przypadku klientów instytucjonalnych uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat z powodu: istotnego spadku obrotów w okresie pandemii, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięcia lokali handlowych i gastronomicznych, zamknięcia granic, braku dostępu do materiałów, surowców i półproduktów.

Proponujemy zawieszenie spłaty kredytu w zakresie:

 • raty kapitałowej na okres max do 6 miesięcy,
 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy.

Zastosowane odroczenia terminu spłaty spowoduje:

 • po okresie prolongaty pozostałe raty kapitałowe zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności rat kapitałowych,
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność odroczonych odsetek jednorazowo po okresie odroczenia,
 • wzrost całkowitego kosztu kredytu.

Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne. 

Wniosku o odroczenie nie można złożyć w sytuacji, gdy:

 • kredyt posiada opóźnienie w spłacie powyżej 1 miesiąca,
 • zobowiązania z tytułu pozostałych kredytów są regulowane z opóźnieniem powyżej 1 miesiąca,
 • Klient dokonał nadpłaty kolejnych sześciu rat kredytu (w takim przypadku odroczenie dotyczy wyłącznie odsetek),
 • trudna sytuacja finansowa Kredytobiorcy nie jest spowodowana pandemią koronawirusa,
 • Klient posiada stałe dochody, które nie uległy zmniejszeniu w wyniku pandemii koronawirusa (np. emeryci, renciści),
 • w stosunku do Klienta jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat dla Klienta indywidulanego znajduje się poniżej.

WZÓR WNIOSKU KLIENT INDYWIDUALNY > > > pobierz

 

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat dla Klienta instytucjonalnego znajduje się poniżej.

WZÓR WNIOSKU KLIENT INSTYTUCJONALNY > > > pobierz

 

Wniosek należy wypełnić wydrukować i podpisać oraz złożyć za pośrednictwem:

 • adresu e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule widomości wpisując : KORONAWIRUS
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: bank Spółdzielczy w Gorzycach ul. Kościelna 21a, 44-350 Gorzyce,
 • w dowolnej placówce Banku,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin ich otwarcia. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

Sprawdź dostępność placówek na www.bsgorzyce.pl

Koniec aktualizacji Windows 7

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz środków finansowych, prosimy, aby nie korzystali Państwo z komputerów z systemem Windows 7 (i starszych) do obsługi systemów bankowości elektronicznej.

14 stycznia 2020 r. firma Microsoft zakończyła świadczenie wsparcia dla systemu Windows 7. Oznacza to, że system ten nie będzie otrzymywał poprawek błędów bezpieczeństwa.

Jeśli w przyszłości zostaną wykryte błędy bezpieczeństwa w Windows 7, nie będą one poprawione przez Microsoft. Komputery z tym systemem staną się łatwiejszym celem ataków cyberprzestępców. Może to prowadzić nawet do kradzieży środków finansowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie wsparcia Microsoft.

Autoryzacja bez SMS - EBO TOKEN PRO

 

Szybko i bezpiecznie!!!!!

 

Bez nazwy

Mobilne potwierdzenia transakcjiw aplikacji EBO Token Pro.

 

Nie musisz już czekac na SMS-a, przepisywać kodu - wszystkie transakcje zaakceptujesz jednym kliknięciem

 

Autoryzacja za pomocą EBO Token PRO jest lepsza, ponieważ jest:

 

Bezpieczna – zastosowane mechanizmy zapewniają szereg zabezpieczeń wykonywanych operacji
Szybka – zasięg telefonii komórkowej nie jest już problemem, więc powiadomienie dociera bez opóźnień
Wygodna – obsługa aplikacji jest prosta, a prezentowane dane są przejrzyste. Nie ma również konieczności przepisywania kodu w przypadku skanowania kodu QR

Reprezentatywny przykład kredytu UNIWERSALNEGO HIPOTECZNEGO

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł

 1. Czas obowiązywania umowy: 240 miesięcy
 2. Oprocentowanie kredytu zmienne: 9,00% w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej NBP i Marży Banku,
 3. Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1,5% od całkowitej kwoty kredytu,
 4. RRSO-rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 10,26%,
 5. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 390.117,79
 6. Całkowity koszt kredytu wynosi: 190.117,79 zł na który składa się:
 • suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 180.918,79
 • prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 3000
 • koszty ustanowienia i wygaśnięcia hipoteki: 319,00 zł (koszt wpisu hipoteki: 200zł, koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19zł, koszt wykreślenia hipoteki 100zł)
 • * koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczną w wysokości 294zł), łącznie 5.880zł za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 350.000zł*

        7. Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 240 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) z tym, że pierwsza rata kredytu jest ratą wyrównawczą.

Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 2.362,90 zł 

 

 

Powyższa kalkulacja  została dokonana na dzień 09.06.2022r.

 

 

* Do wyliczenia składki przyjęto założenie ubezpieczenia oferowanego przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z której to oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie co spowoduje zmianę RRSO.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.