Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Płatności Masowe

 

Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM) - jest to usługa pozwalająca na identyfikację wpłacającego za pomocą wirtualnego rachunku. Pozwala usprawnić księgowanie wpłat od kontrachentów.

 

Usługa przeznaczona jest do obsługi m.in.:
- faktur za systematyczne dostawy,
- wpłat z tytułu abonamentu,
- wpłat z tytułu czynszu,
- opłat za media,
- innych opłat cyklicznych.

Usługa znajduje zastosowanie w instytucjach i firmach różnej wielkości. Pozwala obniżyć koszty, zaoszczędzić czas przy księgowaniu oraz zabezpiecza przed błednym zaksięgowaniem wpłaty przez operatora.

 

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi IPPM jest:
- posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach,
- korzystanie z systemu bankowości elektronicznej EBO,
- podpisanie stosownej umowy.

 

Za korzystanie z usługi IPPM Bank pobiera opłatę (ustalaną indywidualnie), w wysokości określonej w umowie.