Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Klienci Indywidualni / Rachunki dla klientów indywidualnych / Oszczędnościowy rachunek internetowy „ORI ON”

Oszczędnościowy rachunek internetowy „ORI ON”

Z dniem 5 lipca 2013 r. do oferty Banku wprowadzony został nowy produkt oszczędnościowy a’vista w złotych tj. oszczędnościowy rachunek internetowy „ORI ON” dla osób fizycznych.

Zasady prowadzenia  rachunków „ORI ON”:

  1. warunkiem otwarcia rachunku ORION jest posiadanie rachunku ROR (typ „Super”) wraz z usługą EBO w BS Gorzyce,
  2. rachunek „ORI ON” jest ściśle powiązany z rachunkiem ROR, dlatego też właściciel/e rachunku ROR są jednocześnie właścicielem/właścicielami rachunku „ORI ON”,
  3. opłaty Bank pobiera zgodnie z „Tabelą opłat dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego „ORI ON” w BS Gorzyce”,
  4. oprocentowanie zmienne – wynosi aktualnie 5,00% w stosunku rocznym. Zgodnie z zawartymi umowami oprocentowanie środków na rachunku  jest równe 0,88 stopy referencyjnej NBP, jednak nie więcej niż 5% w stosunku rocznym.
  5. miesięczna kapitalizacja odsetek – w ostatnim dniu każdego miesiąca.

Więcej informacji w placówkach Banku.