Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Klienci Indywidualni / Rachunki dla klientów indywidualnych / Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Rachunki ROR to najczęściej wykorzystywany instrument bankowy przez osoby indywidualne, służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek ROR może być otwarty dla jednej osoby lub dla współmałżonków, można także ustanowić pełnomocnika, który będzie uprawniony do dysponowania rachunkiem.

W BS Gorzyce prowadzone są trzy typy rachunków ROR, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta:
  • ROR STANDARD
  • ROR EKSTRA
  • ROR SUPER
PROMOCJA Regulamin promocji  Rabat dla młodych”  > > > >  do 30.11.2022r. Regulamin promocji „Rabat dla młodych – 2 zera” > > > W/w promocja obowiązuje od 1 grudnia 2022r. i zastępuje promocję „Rabat dla młodych”, która obowiązywała od dnia 1 sierpnia 2017r.     Zestawienie podstawowych opłat dla rachunków ROR od dnia 1 lipca 2020r. :
Operacja/Typ konta STANDARD    EXTRA    SUPER
Oprocentowanie rachunku w stosunku rocznym

0,01%

0,01%

0,01%

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna)

2,95 zł

3,20 zł

6,00 zł

Wydanie jednego czeku

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Wypłata z rachunku (dyspozycja ustna)

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

Wpłata na rachunek

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty

Dyspozycja przelewu w formie papierowej

3 zł

3 zł

3 zł

Dyspozycja przelewu w formie elektronicznej

————

————

bez opłaty

Realizacja stałego zlecenia

3,00 zł

3,00 zł

bez opłaty / 3,00 zł*

Realizacja polecenia zapłaty

1,00 zł

1,00 zł

bez opłaty

Przyjęcie, odwołanie lub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia lub polecenia zapłaty w placówce Banku

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

System EBO (Internet)
a) udostępnienie, aplikacja i użytkowanie

————

 ————

 bez opłaty
b) pomoc techniczna – telefoniczna, internetowa,

————

———— 

 bez opłaty
c) doładowanie GSM

————

———— 

 bez opłaty
d) SMS;                 – kody jednorazowe,               – pozostałe,

————

————

  bez opłaty  30 gr za każdy SMS
e) odblokowanie hasła dostępu

————

————

5 zł  
 f) inne usługi

————

————

 opłata wg umowy
Usługa SMS ECOD:
a) udostępnienie,

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty
b) pomoc techniczna,

bez opłaty

bez opłaty

bez opłaty
c) opłata za SMS, 30 gr za każdy SMS 30 gr za każdy SMS 30 gr za każdy SMS
d) zmiana konfiguracji usługi. 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł
Wydanie karty VISA CLASSIC DEBETOWA/MasterCard Debetowa PayPass

———–

bez opłaty

bez opłaty

Użytkowanie karty (opłata miesięczna)
a) VISA CLASSIC DEBETOWA

————

2,65 zł

2,65 zł

b) MasterCard debetowa PayPass ———— 3,50 zł 3,50 zł
Usługa Cash back ———— bez opłaty bez opłaty

* dotyczy zleceń składanych w formie papierowej. Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (obowiązujący od dnia 1.07.2020r.)