Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / KOMUNIKAT DLA POSIADACZY ROR w BS GORZYCE

KOMUNIKAT DLA POSIADACZY ROR w BS GORZYCE

pobieranie

Bank Spółdzielczy w Gorzycach niniejszym informuje, że od dnia 1 marca 2016 r. wprowadza nową „Tabelę opłat i prowizji dla posiadaczy ROR w BS Gorzyce”, która zastąpi dotychczasową „Tabelę opłat i prowizji …” z dnia 1 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.
Powodem wprowadzenia nowej „Tabeli opłat i prowizji…” jest aktualizacja świadczonych przez Bank produktów i usług, a także konieczność podwyższenia niektórych opłat i prowizji za czynności jednorazowe oraz miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku typu STANDARD ( z 2 zł do 2 zł 95 gr) i typu EKSTRA (z 2 zł 50 gr do 3 zł 20 gr).
Podwyższenie opłat i prowizji spowodowane jest wzrostem kosztów działalności Banku na przestrzeni ostatnich 7 lat wynikających m.in. ze zmiany przepisów podatkowych i rachunkowych, wzrostu cen energii, wzrostu wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Prezesa GUS oraz zwiększenia dotychczasowych i wprowadzenia nowych opłat związanych z działalnością Banku (m.in. BFG, KNF, NBP).

Zarząd Banku

Tabela opłat i prowizji dla posiadaczy ROR (obowiązuje od dnia 01.03.2016r.) >>>