Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Komunikat w sprawie gier hazardowych w sieci Internet

Komunikat w sprawie gier hazardowych w sieci Internet

Bank Spółdzielczy w Gorzycach informuje, że zgodnie z art. 29a ust.2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, zm. Dz.U. z 2017 r., poz.88) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych organizowanych przez sieć Internet  przez przedmioty, które prowadzą taką działalność bez wymaganego zezwolenia. Uczestnik gry hazardowej urządzanej bez zezwolenia podlega karze.

 

W związku z tym, niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych wydawanych przez Bank oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych Banku, w tym polecenia przelewu do dokonywania operacji związanych z grami, o których mowa powyżej. Zgodnie ze wskazaną ustawą operacje takie podlegają blokowaniu.

 

Zakaz określony w art. 29a ust.2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przed podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministerstwo Finansów.

Informacja o podmiotach uprawnionych do organizowania zakładów wzajemnych jest dostępna na stronie: www.mf.gov.pl