Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / KOMUNIKAT – Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

KOMUNIKAT – Zmiana oprocentowania kredytów i depozytów

Niniejszym informujemy, że decyzją Zarządu Banku od dnia 9 kwietnia 2020r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt %, tj. do poziomu 0,50% a także pozostałych stóp procentowych NBP.

 

I. KREDYTY
1. Oprocentowanie kredytów w rachunku ROR – „BS ROR” ulega obniżeniu z 9% do 8% w stosunku rocznym.
2. Oprocentowanie kredytów gotówkowych „BS PROFIT” o stałej stopie procentowej przekraczającej 8% na dzień 9.04.2020r. ulega obniżeniu do 8% stosunku rocznym (odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 par. 21 K.C.). 
3. Oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega obinżeniu o 0,5 pkt %.
4. Oprocentowanie kredytów udzielanych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS ulegnie obniżeniu o 1 pkt % od dnia 01.05.2020r.

 

II. DEPOZYTY
1. Oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega obniżeniu z 0,88% do 0,44% w stasunku rocznym.
2. Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty) ulegnie obniżeniu od dnia 11.04.2020r.
3. Oprocentowanie lokat terminowych oraz depozytów terminowych budżetów gmin o zmiennym oprocentowaniu ulegnie obniżeniu od dnia 1.05.2020r.
4. Oprocentownie rachunków oszczędnościowych (książeczek) a’vista ulegnie obniżeniu od dnia 01.07.2020r.

 

Zarząd Banku