Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / KOMUNIKAT – Zmiana oprocentowania niektórych depozytów

KOMUNIKAT – Zmiana oprocentowania niektórych depozytów

Informujemy, że w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP (w tym stopy referencyjnej NBP do poziomu 0,10 % w stosunku rocznym), decyzją Zarządu Banku ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów depozytów o zmiennej stopie procentowej:

1. Oprocentowanie niektórych terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty) ulegnie obniżeniu od dnia 17.08.2020r.
2. Oprocentowanie lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu ulegnie obniżeniu od dnia 17.08.2020r.
3. Oprocentownie rachunków oszczędnościowych (książeczek) a’vista ulegnie obniżeniu o 0,25 pkt% od dnia 24.10.2020r.

 

Zarząd Banku