Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Aktualności / Komunikat-zmiana oprocentowania kredytów i depozytów.

Komunikat-zmiana oprocentowania kredytów i depozytów.

Informujemy, że decyzją Zarządu Banku z dnia 4 listopada 2021r. ulega zmianie oprocentowanie niektórych rodzajów kredytów oraz depozytów o zmiennej stopie procentowej, co ma związek z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt %, tj. do poziomu 1,25% a także pozostałych stóp procentowych NBP.

 

I. KREDYTY
1. Od dnia 04.11.2021r. oprocentowanie kredytów gotówkowych oraz kredytów w rachunku ROR („BS ROR”) o stałej stopie procentowej udzielonych do dnia 09.04.2020r. włącznie, ulega podwyższeniu do 9,5% w stosunku rocznym (odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 par. 21 K.C.), jeżeli oprocentowanie umowne przekracza odsetki maksymalne tj. 9,5% w stosunku rocznym.

2. Od dnia 04.11.2021r. przywraca się oprocentowanie umowne kredytów gotówkowych oraz kredytów w rachunku ROR („BS ROR”) o stałej stopie procentowej udzielonych do dnia 09.04.2020r. włącznie, których oprocentowanie mieści się w przedziale oprocentowania od 8,1% do 9,5% w stosunku rocznym włącznie (odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 par. 21 K.C.).

3. Od dnia 04.11.2021r. oprocentowanie wszystkich kredytów mieszkaniowych i hipotecznych udzielonych przez Bank od dnia 20.02.2016r. w oparciu o stopę bazową równą stopie referencyjnej NBP ulega podwyższeniu o 0,75 pkt %.

4. Oprocentowanie kredytów udzielonych przez Bank w oparciu o stopę bazową równą lokacie terminowej 12-miesięcznej w BS Gorzyce ulegnie podwyższeniu o 0,80 pkt % od dnia 06.12.2021r.

 

II. DEPOZYTY
1. Od dnia 04.11.2021r. oprocentowanie internetowego rachunku oszczędnościowego „ORION” ulega podwyższeniu z 0,44% do 1,10% w stosunku rocznym.

2. Oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych (książeczek oszczędnościowych) o zmiennym oprocentowaniu (wycofanych z oferty) ulegnie podwyższeniu od dnia 06.12.2021r.

3. Oprocentowanie lokat terminowych oraz depozytów terminowych budżetów gmin o zmiennym oprocentowaniu ulegnie podwyższeniu od dnia 06.12.2021r.

4. Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych (książeczek) a’vista ulegnie podwyższeniu od dnia 06.12.2021r. i będzie wynosiło 0,75% w stosunku rocznym.

 

Zarząd Banku