Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Mechanizm Podzielonej Płatności

Mechanizm Podzielonej Płatności

 

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

 

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Gorzycach ma obowiązek założenia do dnia 30 czerwca 2018r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Gorzycach automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych!

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Gorzycach będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

 • dotychczasowym sposobem,
 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

 

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Gorzycach zostanie otwarty automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych :

 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Gorzycach
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
 • w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
  1. numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  2. numeru NIP kontrahenta,
  3. kwoty brutto faktury,
  4. kwoty VAT,
 2. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),
 3. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT ograniczone zostaje do możliwości wykonania:

 1. przelewu odpowiadającego kwocie VAT do dostawców Klienta,
 2. przelewu pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
 3. zapłaty VAT do Urzędu Skarbowego,
 4. wypłaty środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.