Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Reprezentatywny przykład kredytu BS PROFIT:

Reprezentatywny przykład kredytu BS PROFIT:

Całkowita kwota kredytu: 15.000,00 zł

  1. Czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy
  2. Stałe oprocentowanie kredytu: 11,00% w stosunku rocznym
  3. Jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu: 0% od całkowitej kwoty kredytu
  4. RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 11,59%
  5. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 18.374,74 zł
  6. Całkowity koszt kredytu wynosi: 3.374,74 zł na który składa się:

   a) suma odsetek do zapłaty: 3.374,74 zł
   b) jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu płatna w dniu uruchomienia kredytu: 0 zł

Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 48 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe z tym, że pierwsza rata kredytu jest ratą wyrównawczą).

Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 447,51 zł.