Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Rozwiązania dla Kredytobiorców

Rozwiązania dla Kredytobiorców

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania powalające m.in. na: odroczeniu rat kredytu lub przedłużeniu okresu kredytowania.
We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jaki to ma wpływ na konieczność zawieszenia spłaty rat.

W przypadku osób fizycznych uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat z powodu: utraty pracy albo opóźnień w wypłacie wynagrodzenia,

W przypadku klientów instytucjonalnych uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat z powodu: istotnego spadku obrotów w okresie pandemii, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięcia lokali handlowych i gastronomicznych, zamknięcia granic, braku dostępu do materiałów, surowców i półproduktów.

Proponujemy zawieszenie spłaty kredytu w zakresie:

 • raty kapitałowej na okres max do 6 miesięcy,
 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy.

Zastosowane odroczenia terminu spłaty spowoduje:

 • po okresie prolongaty pozostałe raty kapitałowe zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności rat kapitałowych,
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność odroczonych odsetek jednorazowo po okresie odroczenia,
 • wzrost całkowitego kosztu kredytu.

Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne. 

Wniosku o odroczenie nie można złożyć w sytuacji, gdy:

 • kredyt posiada opóźnienie w spłacie powyżej 1 miesiąca,
 • zobowiązania z tytułu pozostałych kredytów są regulowane z opóźnieniem powyżej 1 miesiąca,
 • Klient dokonał nadpłaty kolejnych sześciu rat kredytu (w takim przypadku odroczenie dotyczy wyłącznie odsetek),
 • trudna sytuacja finansowa Kredytobiorcy nie jest spowodowana pandemią koronawirusa,
 • Klient posiada stałe dochody, które nie uległy zmniejszeniu w wyniku pandemii koronawirusa (np. emeryci, renciści),
 • w stosunku do Klienta jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat dla Klienta indywidulanego znajduje się poniżej.

WZÓR WNIOSKU KLIENT INDYWIDUALNY > > > pobierz

 

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat dla Klienta instytucjonalnego znajduje się poniżej.

WZÓR WNIOSKU KLIENT INSTYTUCJONALNY > > > pobierz

 

Wniosek należy wypełnić wydrukować i podpisać oraz złożyć za pośrednictwem:

 • adresu e-mail:  info@bsgorzyce.pl w tytule widomości wpisując : KORONAWIRUS
 • za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: bank Spółdzielczy w Gorzycach ul. Kościelna 21a, 44-350 Gorzyce,
 • w dowolnej placówce Banku,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin ich otwarcia. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

Sprawdź dostępność placówek na www.bsgorzyce.pl