Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Szybkie przelewy (SORBNET2)

Szybkie przelewy (SORBNET2)

BS Gorzyce oferuje posiadaczom rachunków rozliczeniowych oraz oszczędnościowo-rozliczeniowych w BS Gorzyce realizację „szybkich przelewów” w systemie SORBNET2. Dyspozycje przelewów można składać w formie papierowej lub elektronicznej (system EBO) za dodatkową opłatą* w wysokości 25 zł. – niezależnie od kwoty przelewu.

Poprzez system SORBNET2 Bank zrealizuje w ciągu 30 minut zlecenia płatnicze (w dowolnej kwocie) kierowane do innych banków, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. można odnaleźć pod adresem: http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps

W systemie SORBNET2 mogą być realizowane przelewy krajowe w PLN niezależnie od kwoty zlecenia, z wyjątkiem przelewów do ZUS i Krajowej Administracji  Skarbowej.

Dyspozycje przelewów do realizacji w systemie SORBNET2 można składać w każdy dzień roboczy w godz. 8.00-14.30, z tym, że dyspozycje w formie papierowej można składać wyłącznie w Centrali Banku w Gorzycach przy ul. Kopernika 18a i należy oznaczyć je napisem „SORBNET2”.

Zarząd Banku          

*opłata dodatkowa w stosunku do opłaty za przelew w obrocie krajowym w PLN wynikająca z zawartej umowy rachunku bankowego.