Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – instytucja, która między innymi w razie zawieszenia działalności banku (decyzja KNF) wypłaca w terminie 7 dni roboczych środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej : https://www.bfg.pl/zasady-gwarantowania-depozytow


Do pobrania:

Informacja o ustawowym systemie gwarantowania depozytów (warunki i tryb gwarantowania środków przez Bankowy Fudusz Gwarancyjny) >>>

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Gorzycach >>>