Skip to main content
Jesteś tutaj: Home / Obsługa dewizowa

Obsługa dewizowa

Bank Spółdzielczy w Gorzycach przeprowadza rozliczenia dewizowe (w formie bezgotówkowej) za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, zgodnie z instrukcją „Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach” Zlecenia dewizowe można składać (w formie papierowej) w Centrali BS Gorzyce oraz PK Lubomia w godzinach pracy Banku (do godziny 15.00). Przelewy zagraniczne i przelewy krajowe w walucie obcej, można też składać w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank onLine.

Dane które należy podać przy przelewach dewizowych uzupełnione o właściwy numer rachunku bankowego klienta:

  1. Nr rachunku: PL _ _ 8469 0009 _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
  2. S.W.I.F.T CODE: POLUPLPR
  3. Dane właściciela rachunku: Imię i Nazwisko oraz adres

Z tytułu rozliczeń dewizowych obowiązują opłaty i prowizje naliczane zgodnie z Rozdziałem III tabel opłat i prowizji w BS Gorzyce.
Więcej informacji uzyskasz w placówkach BS Gorzyce.

OBSŁUGA GOTÓWKOWA Komunikat

1. Rachunki rozliczeniowe (bieżące, pomocnicze) dla firm i rolników w walutach obcych >>>
2. Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe dla osób fizycznych w Euro i Dolarze Amerykańskim >>>

Tabela opłat i prowizji dla posiadaczy rachunków w walutach obcych (tekst jednolity – obowiązuje od dnia 01.04.2024r.) >>>
Tabela opłat i prowizji dla posiadaczy rachunków w walutach obcych (tekst jednolity – obowiązująca do dnia 31.03.2024r.) >>>

KURSY WALUT   (aktualna tabela kursów walut Banku BPS S.A. stosowana przez BS Gorzyce) >>>

KOMUNIKAT >>>

E-KANTOR WALUTOWY  (usługa Multidealing-DealingBPS w systemie EBO dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) >>>

 

Bank Spółdzielczy w Gorzycach przeprowadza rozliczenia dewizowe za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie
grupaBPS